2013-07-21

 

Tenhult Hereford

 

Välkomna till Uppegården och Tenhult Hereford. Vi har en herefordbesättning som består av ett 20-tal stamboksförda, hornlösa, kalvande herefordkor. Därutöver finns ett antal kvigor, tjurar och kalvar. Detaljer om våra djur kan delvis utläsas under fliken besättningen och under andra rubriker på denna hemsida. Ring oss om det är något oklart. Önskar du avelsindex och/eller bluptal från maj 2013 på samtliga våra 66 hereforddjur ring eller maila om detta.

 

På Uppegården har vi även ett 100-tal hästar och ponnyer som vi hyr ut året runt. Information om hästarna finns på vår hemsida Tenhults Hästuthyrning. Uppegården i Tenhult omfattar 60 ha åker och beten samt 30 ha skog. Vi producerar även hösilage för avsalu. Vi har även ett 60 -meters ridhus med cafeteria, övernattningsmöjligheter, kontor mm som nyttjas för ridträning, clinics,utställningar mm. Ex kan nämnas att Svenska Herefordföreningen skall ha elitdjursauktion i ridhuset 21 september. Även i år är det JÄTTELOPPIS i ridhuset under hela hela juli månad.

 

 

 

 

 

 

 

Tenhult Hereford

Uppegården

560 30 Tenhult

 

gert.brandon@telia.com

036 - 39 00 62

0739 23 43 63

 

 

Länkar:

 

Tenhults Hästuthyrning

 

Clinic Arena

 

Ridhusloppis i Tenhult

T e n h u l t   H e r e f o r d